prism sheet
  • รหัสสินค้า :
    prism sheet
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่น :
  • รายละเอียดทั่วไป :
    ใช้วัดระยะร่วมกับกล้อง Total Station
  • ใช้วัดระยะร่วมกับกล้อง Total Station
  • มี 3 ขนาด ได้แก่  10x10 mm, 20x20 mm, 30x30 mm

Prism Sheet

Back Share Print