กล้องสำรวจแบบวัดระยะะทางได้ กล้องวัดระยะทาง total station กล้องประมวลผลรวม geomax Zoom20 Pro
 • รหัสสินค้า :
  Zoom20 Pro/a4
 • ยี่ห้อ :
  GEOMAX
 • รุ่น :
  Zoom20 Pro/a4
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  - Quadruple-axis Compensator - จอแสดงผล LCD พร้อมปุ่มการทำงาน Alphanumeric และ 4 Function Key - ระบบปฏิบัติการ Window Embeded CE - วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ 250 เมตร และ 3,500 เมตรโดยใช้เป้า 1 ดวง - โอนถ่ายข้อมูลโดยใช้ USB Memory Stick ได้ - แบตเตอรี่สามารถใช้วัดมุมต่อเนื่องได้ 36 ชั่วโมง

กล้องสำรวจแบบอิเล็คทรอนิคชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน (Reflectorless Total Station)
ยี่ห้อ GEOMAX รุ่น Zoom 20 PRO a4

1.  ระบบกล้องเล็ง

- ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทางประกอบอยู่ในตัวเดียวกันและอยู่ในแกนเดียวกัน
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องเท่ากับ 40 มิลลิเมตร
- กำลังขยายเท่ากับ 30 เท่า 
- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
- ตัวกล้องสามารถถอดจากฐานกล้องได้
- ความไวระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 6 ลิปดา
- กล้องส่องหัวหมุด (Laser Plummet) ปรับความสว่างได้ ความถูกต้อง 1.5 มิลลิเมตร ที่ความสูงกล้อง 1.5 เมตร

2.  ระบบการวัดมุม

- ระบบวัดมุมแบบ Absolute continuous แสดงผลบนจอ LCD ทั้งสองด้าน
ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) 5 ฟิลิปดา
- แสดงความละเอียดของมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดสูงสุดไม่เกิน 0.1 ฟิลิปดา
- ปรับค่ามุมดิ่งได้โดยอัตโนมัติ เป็นระบบ Quadruple-axis compensator มีช่วงการทำงาน ±4 ลิปดา
- โครงสร้างกล้องสามารถป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้  ตามมาตรฐาน IP54

3.  ระบบการวัดระยะทาง

- วัดระยะทางได้ 400 เมตร โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน  และในสภาวะอากาศปกติวัดระยะทางได้ 3,500 เมตร โดยใช้เป้าสะท้อนแบบ 1 ดวง 
- แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร (Precise mode)
- ความถูกต้องของการวัดระยะแบบ Precise mode ที่อ่านได้ ±(2mm + 2ppm) เมื่อใช้เป้าสะท้อน และ ±(3mm + 2ppm) เมื่อไม่ใช้เป้าสะท้อน
- ใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติตั้งแต่ –20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส

4.  ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล

- ป้อนค่าคงที่ของปริซึมได้
- สามารถป้อนค่า PPM ได้
- จอแสดงผลความละเอียด 280 x 160 pixels แสดงผล 8 บรรทัด พร้อมปุ่มการทำงาน Alphanumeric และ 4 Function key
มีระบบปฏิบัติการแบบ Windows® Embedded CE
- ภายในตัวกล้องมีระบบบันทึกข้อมูลจากภาคสนามได้ 10,000 จุด และรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านสาย Cable แบบ RS232 หรือ USB
ทำงานร่วมกับ USB memory stick ได้
- มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น พื้นที่ (Area), ปริมาตร (volume), REM, MLM, Set-out เป็นต้น

5.  ระบบจ่ายพลังงาน

- แบตเตอรี่สามารถใช้งานแบบรังวัดวัดระยะทุกๆ 30วินาทีได้นาน 9 ชั่วโมง  หรือวัดมุมต่อเนื่อง 36 ชั่วโมง
- มีสัญลักษณ์เพื่อตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่

อุปกรณ์มาตรฐานกล้องสำรวจแบบวัดระยะทางได้ Geomax รุ่น Zoom20 Pro /a4

- กล่องบรรจุกล้อง ทำด้วยวัสดุอย่างดี                      1  กล่อง
ขาตั้งกล้อง                                                      1  ชุด
แบตเตอรี่ Li-Ion                                               2  ชุด
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว                        1  เครื่อง
เป้าชนิดวัดระยะทางได้ 3,500 เมตร พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้ง กล่องบรรจุและขาตั้ง             1 ชุด
Pole ยาว 2 เมตร เลื่อนขึ้นลงได้พร้อมเป้าวัดระยะ    1  ชุด
สายโอนถ่ายข้อมูล พร้อมโปรแกรมเพื่อใช้โอนถ่ายข้อมูลระหว่างกล้อง และ PC     1  ชุด
คู่มือภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ                       1  เล่ม
รับประกัน                                                        1  ปี

Back Share Print