• รหัสสินค้า :
  GR-5
 • ยี่ห้อ :
  TOPCON
 • รุ่น :
  GR-5
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  - เครื่องคำนวณพิกัดด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) มีค่าความถูกต้องสูง - รับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS และระบบ Glonass ได้

รองรับการเพิ่มความสามารถในการรับสัญญาณระบบ GALILEO ได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องดัดแปลงตัวเครื่อง
เป็นเครื่องรับสัญญาณชนิด 2 ความถี่

Back Share Print