บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

160 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2278-0002, 0-2616-7671 - 2 แฟกซ์. 0-2278-2435
Email : [email protected] www.cig.co.th

กล้องระดับอัตโนมัติ Geomax รุ่น ZAL124

รหัสสินค้า : ZAL124
ยี่ห้อ : GEOMAX
เว็บไซต์ : http://www.geomax-positioning.com/geomax-automatic-level-zal100-series_421.htm

- กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24 เท่า - ใช้ในงานทำระดับ สำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง - เทคโนโลยีจาก Switzerland

กล้องระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ Geomax รุ่น ZAL-124
 

 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
 2. กำลังขยาย 24 เท่า
 3. เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 36 มม.
 4. ขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่เกิน 2.1 เมตร
 5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.0 เมตร
 6. ปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงานที่ ±15 ลิปดา
 7. ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) ระยะทาง 1 กม. มีความคลาดเคลื่อน ±2.0 มม.
 8. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 9. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานองศาราบ 106 มิลลิเมตร
 10. จานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
 11. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน                                      1 ชุด            
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน            1 ชุด
 3. ฝาครอบเลนส์กล้อง
 4. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 5. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 6. รับประกัน 1 ปี