ส่งมอบและอบรมการใช้งานเครื่องมือสำรวจ
กล้องวัดมุม RUIDE: Disteo23
กล้องวัดมุม TOPCON: AT-B2
และ GPS GARMIN: eTrex32x
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ยินดีบริการทั่วไทย
ต้องการเครื่องมือสำรวจขอให้นึกถึง C.Intergroup ค่ะ
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด