กล้องระดับดิจิตอล digital level geomax leica
 • รหัสสินค้า :
  ZDL700
 • ยี่ห้อ :
  Geomax
 • รุ่น :
  ZDL700
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  ZDL700 Digital Level ของ Geomax ใช้งานง่าย วัดระดับได้ภายใน 3 วินาที ใช้ทำระดับ และวัดระยะทางได้ เลนส์คมชัด มาตรฐาน Leica Accuracy 0.7 mm. for 1 km. double-run level เก็บข้อมูลได้ถึง 2,000 ค่าการรังวัด ถ่ายข้อมูลจาก ZDL700 ไปที่ PC หรือ Laptop ได้สะดวก ผลิตภํณฑ์มาตรฐาน Switzerland เช่นเดียวกับผลิตภํณฑ์ของ LEICA At GeoMax we understand that you require accurate results and demand ease of use in combination with fast operation. That?s why we have introduced the ZDL700 Digital Level for the surveying and construction world. Now you can ?go digital? for your entire levelling task with a product that delivers outstanding price-performance and ?Works when you do!?.
 • Quick, Easy & Error-free
  The super fast measurement speed of less than 3 sec. in combination with the simplicity of the one-push measure and store functionality provides faster, more economical workflow. Digital reading combined with internal memory make miss-readings and operator interpretation errors a thing of the past.
   
 • Accurate
  Extensive field tests verify the excellent accuracy of the ZDL700 of 0.7 mm for 1 km double-run level. This makes the ZDL700 an ideal level not only for high order levelling but also deformation measurements and precise surveying, as well as general construction.
   
 • Large Internal Memory
  To further enhance your levelling, memory for up to 2’000 points is integrated in the ZDL700. Features like the ability to switch between manual and automatic point numbering increase not only your flexibility but also allow you to document your work on the fly.
   
 • Seamless Dataflow
  The data recorded on the job site can be simply downloaded by connecting the ZDL700 with a PC or laptop. Seamless dataflow from field to finish is guaranteed. In addition, external data collectors or PDAs provide you with an additional degree of flexibility for downloading or processing your measurements online.

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องระดับอิเล็คทรอนิค ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และสามารถวัดระยะทางได้ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กล้องระดับอิเล็คทรอนิค หรือ กล้องระดับดิจิตอล Geomax รุ่น ZDL700
คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ กำลังขยาย (Optical) 24 เท่า
 2. ระยะการรังวัดอิเล็คทรอนิค (Electronic Measurements) 2-105 เมตร
 3. ความละเอียดในการแสดงผล ความสูง เท่ากับ 0.1 มม. และระยะทาง เท่ากับ 1 มม.
 4. มีระบบปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR (Magnet Damped pendulum) มีช่วงการทำงานที่  +10 ลิปดา
 5. ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) แบบ Electronic measurement ที่ระยะทาง 1กม. มีความคลาดเคลื่อน +0.7 มม.
 6. ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะ ที่ระยะทางน้อยกว่า 10 ม. มีความคลาดเคลื่อน +10 มม. และที่ระยะทางมากกว่า 10 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ ระยะทาง (หน่วยเป็นเมตร)x 0.001
 7. ทำการรังวัดได้ ทั้งความสูงของไม้สต๊าฟ และระยะทาง
 8. สามารถเก็บข้อมูลภายในตัวกล้องได้ 2,000 ค่าการรังวัด
 9. มีพอร์ตการโอนถ่ายข้อมูล แบบ RS232
 10. ใช้พลังงานแบตเตอรี่แบบ AA dry cells (4xLR6/AA 1.5V) ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 14 ชั่วโมง
 11. โครงสร้างกล้องป้องกันน้ำ และฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP55

 

 • ZDL700
 • ขาตั้ง
 • Barcode staff
 • สายโอนถ่ายข้อมูล
 • กล้องบรรจุ
   
Back Share Print