ไม้วัดระดับดิจิตอล digital level
 • รหัสสินค้า :
  MDL60
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่น :
  MDL60
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  ไม้วัดระดับดิจิตอล(คล้ายไม้บรรทัดวัดระดับน้ำ) ทำงานด้วยระบบ electronic มีจอแสดงผล
 • ลักษณะคล้ายไม้บรรทัด ใช้วัดระดับด้วยระบบ Digital 
 • มีหน้าอจแสดงผลความลาดเอียง
 • มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อได้ระดับ
 • มีระบบตรวจสอบค่าความถูกต้อง และการปรับแก้ด้วยตัวเครื่องเอง
 • ทำการวัดมุมได้ในรูปบบ องศา และ เปอร์เซนต์ความลาดเอียง
 • Laser มีค่าความถูกต้องที่ +/- 0.1 องศา และอ่านละเอียดถึง 0.1 องศา

MDL60

Back Share Print