zoom30 pro a4 กล้องสำรวจแบบวัดระยะะทางได้ กล้องวัดระยะทาง total station กล้องประมวลผลรวม geomax Zoom30 Pro
 • รหัสสินค้า :
  Zoom30 Pro/a4
 • ยี่ห้อ :
  GEOMAX
 • รุ่น :
  Zoom30 Pro/a4
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  - เทคโนโลยีจาก Leica ประเทศ Switzerland - Quadruple-axis Compensator - จอแสดงผล ขนาดใหญ่ พร้อมปุ่มการทำงาน Alphanumeric และ 4 Function Key - ระบบปฏิบัติการ Window Embeded CE - วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ 400 เมตร และ 3,500 เมตรโดยใช้เป้า 1 ดวง - โอนถ่ายข้อมูลโดยใช้ USB Memory Stick ได้ - แบตเตอรี่สามารถใช้วัดมุมต่อเนื่องได้ 36 ชั่วโมง

กล้องสำรวจแบบวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน (Reflectorless Total Station) ยี่ห้อ GEOMAX รุ่น Zoom 30PRO a4 (AccXess4)

 

1.  ระบบกล้องเล็ง

 • ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทางอยู่ในตัวเดียวกันและในแกนเดียวกัน
 • กำลังขยายเท่ากับ 30 เท่า 
 • ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
 • ความไวระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 6 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 • ความไวระดับฟองอิเล็คทรอนิคส์ 2 ฟิลิปดา
 • Laser Plummet ปรับความสว่างได้ 

2.  ระบบการวัดมุม

 • ระบบวัดมุมแบบ Absolute continuous, diametrical หน่วยวัดเป็นองศา, ลิปดา, ฟิลิปดา
 • ความถูกต้อง (Accuracy) 5 ฟิลิปดา
 • แสดงความละเอียดของมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดสูงสุดไม่เกิน 0.1 ฟิลิปดา
 • ปรับค่ามุมดิ่งได้โดยอัตโนมัติ เป็นระบบ Quadruple-axis compensator มีช่วงการทำงาน ±4 ลิปดา
 • โครงสร้างกล้องป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้  ตามมาตรฐาน IP54 และกันความชื้นที่ 95% non-condensing

3.  ระบบการวัดระยะทาง

 • วัดระยะทางได้ไกล 400 เมตร โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน  และวัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้เป้าสะท้อนแบบ 1 ดวง 
 • แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร (Precise mode)
 • ความถูกต้องในการวัดแบบ Precise mode ที่อ่านได้ ±(2mm + 2ppm) เมื่อใช้เป้าสะท้อน และ ±(3mm + 2ppm) เมื่อไม่ใช้เป้าสะท้อนที่ระยะไม่เกิน 500 เมตร
 • ใช้งานได้ดีในอุณหภูมิตั้งแต่ –20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส

4.  ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล

 • ป้อนค่าคงที่ของปริซึม และค่า PPM ได้
 • จอแสดงผลแบบสี ขนาด 3.5” Quarter-VGA ความละเอียด 320x240 pixels แบบ Touch Screen แสดงผล 10 บรรทัด x 30 ตัวอักขระ พร้อมปุ่ม Function Key
 • มีระบบปฏิบัติการแบบ Windows® Embedded CE
 • ภายในตัวกล้องมีระบบบันทึกข้อมูลจากภาคสนามได้ 10,000 จุด และรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านสาย Cable แบบ RS232 หรือ USB 
 • ใช้งานร่วมกับ USB Memory Stick เพื่อเพิ่มหน่วยความจำได้
 • มีระบบ Bluetooth® Device Class 1
 • มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น พื้นที่ (Area), ปริมาตร volume), REM, MLM, Set-out เป็นต้น

5.  ระบบจ่ายพลังงาน

 • แบตเตอรี่สามารถใช้งานแบบรังวัดมุมและวัดระยะต่อเนื่องได้นาน 9 ชั่วโมง และวัดมุมต่อเนื่องได้นาน 36 ชั่วโมง
 • มีสัญลักษณ์เพื่อตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่

อุปกรณ์มาตรฐานกล้องสำรวจแบบวัดระยะทางได้ Geomax รุ่น Zoom30 Pro /a4

 • กล่องบรรจุกล้อง ทำด้วยวัสดุอย่างดี                      1  กล่อง
 • ขาตั้งกล้อง                                                      1  ชุด
 • แบตเตอรี่ Li-Ion                                               2  ชุด
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว                        1  เครื่อง
 • เป้าชนิดวัดระยะได้ 3,500 เมตร พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้งและขาตั้ง       1 ชุด
 • Pole ยาว 2 เมตร เลื่อนขึ้นลงได้พร้อมเป้าวัดระยะ    1  ชุด
 • สายโอนถ่ายข้อมูล พร้อมโปรแกรม                       1  ชุด
 • คู่มือภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ                       1  เล่ม
 • รับประกัน                                                        1  ปี
Back Share Print