แบบหล่อคอนกรีต
Others \
 • รหัสสินค้า :
  C-15
 • ยี่ห้อ :
  No Brand
 • รุ่น :
  C-15
 • รายละเอียดทั่วไป :
  แบบหล่อคอนกรีต ทำจากเหล็ก เพื่อนำตัวอย่างที่ได้ไปทำการทดสอบหาค่าความแข็งแรง ใน 1 ชุดประกอบด้วยแบบหล่อทรงลูกบาศก์ จำนวน 3 ลูก
รายละเอียดทางเทคนิค
1.      แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 X 150 X 150 มิลลิเมตร 
2.      ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไสเรียบ มีความหนาประมาณ 10 มิลลิเมตร
3.      สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้ โดยใช้น็อตขันยึด

- เหล็กตำตัวอย่างคอนกรีต 

Back Share Print