• รหัสสินค้า :
  Sprinter 250M
 • ยี่ห้อ :
  LEICA
 • รุ่น :
  Sprinter250M
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  SPRINTER 250M - กล้องระดับดิจิตอลที่สามารถวัดระยะทางได้ ตั้งแต่ 2-100 เมตร - มี mode แสดงค่า cut & fill สำหรับงาน ขุด/ถม ดิน - มี internal memory สามารถบันทึกค่าการวัดได้ 1,000 ค่า

 

คุณลักษณะทั่วไป
 
เป็นกล้องระดับอิเล็คทรอนิค ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และสามารถวัดระยะทางได้ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค 
 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ กำลังขยาย (Optical) 24 เท่า
 2. ช่วงระยะการรังวัดอิเล็คทรอนิค (Electronic Measurements) 2 – 100 เมตร
 3. มีระบบปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR (Magnet Damped pendulum) มีช่วงการทำงานที่  +10 ลิปดา
 4. ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) แบบ Electronic measurement ที่ระยะทาง 1กม. มีความคลาดเคลื่อน +0.7 - 1.0 มม.
 5. ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะ ที่ระยะทางน้อยกว่า 10 ม. มีความคลาดเคลื่อน +10 มม. และที่ระยะทางมากกว่า 10 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ ระยะทาง (หน่วยเป็นเมตร)x 0.001 
 6. สามารถทำการรังวัดได้ทั้งความสูงของไม้สต๊าฟ และระยะทาง
 7. สามารถเก็บข้อมูลภายในตัวกล้องได้ 1,000 ค่าการรังวัด
 8. สามารถรังวัดไม้สต๊าฟทั้งตำแหน่งปกติ และตำแหน่งกลับหัว (Recognition of Inverted or Normal Staff)
 9. มีพอร์ตการโอนถ่ายข้อมูล แบบ RS232 หรือ Phone Jab port สำหรับ USB
 10. ใช้พลังงานแบตเตอรี่แบบ AA dry cells (4xLR6/AA/AM3 1.5V)
 11. โครงสร้างกล้องสามารถป้องกันน้ำ และฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP55
 12. ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10 ถึง +50 องศาเซลเซียส
 13. น้ำหนักไม่เกิน 2.55 กิโลกรัม

 

อุปกรณ์มาตรฐาน
 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน  1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย  จำนวน  1 ชุด
 3. ไม้ระดับ Barcode จำนวน  1 ชุด
 4. แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน  4 ก้อน
 5. สายโอนถ่ายข้อมูล พร้อมโปรแกรมจำนวน  1 เส้น
 6. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
 7. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
Back Share Print