• รหัสสินค้า :
  DT-209
 • ยี่ห้อ :
  TOPCON
 • รุ่น :
  DT-209
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  DT-209 ใช้ในการวางแนว สำหรับงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง หรืองานสำรวจทำแผนที่ มาตรฐานญี่ปุ่น

 

รายละเอียดทางด้านเทคนิค
 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
 2. มีกำลังขยาย 26 เท่า
 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร
 4. ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร มีความกว้าง 2.6 เมตร (1°30')
 5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร
 6. ค่าตัวคูณคงที่ 100
 7. ค่าตัวบวกคงที่ 0
 8. ระบบปรับระดับอัตโนมัติใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงาน  ±3 ลิปดา
 9. เป็นกล้องแบบอิเล็คทรอนิคแสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดาแสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)
 10. แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง 20 ฟิลิปดา และ 10 ฟิลิปดา
 11. โครงสร้างตัวกล้องสามารถถอดแยกจากฐานได้
 12. ค่าความถูกต้องในการอ่านค่ามุม (Accuracy) 9 ฟิลิปดา
 13. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มม.
 14. ความไวของระดับน้ำฟองยาว 60 ฟิลิปดา / 2 มม.
 15. สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและเป็นมุมดิ่ง
 16. มีระบบให้แสงสว่างสำหรับการอ่านจากจอแสดงผล
 17. มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับพลังงานแบตเตอรี่ได้
 18. โครงสร้างป้องกันน้ำได้ และได้รับ ISO9001

 

อุปกรณ์มาตรฐาน
 1. ขาตั้งกล้องชนิด 3 ขา ทำด้วยอลูมิเนียม ปรับสูง-ต่ำได้  1 ชุด
 2. กล่องบรรจุกล้องพร้อมหูหิ้ว  1 ชุด
 3. ลูกดิ่งพร้อมสาย  1 ชุด
 4. อุปกรณ์ประจุไฟแบตเตอรี่(ที่ชาร์จแบตเตอรี่)  1 ชุด
 5. ชุดเครื่องมือปรับแก้  1 ชุด
 6. หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 7. รับประกันการใช้งาน 1 ปี
Back Share Print