บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

160 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2278-0002, 0-2616-7671 - 2 แฟกซ์. 0-2278-2435
Email : [email protected] www.cig.co.th

เครื่องวัดระดับดิจิตอล MDL60

รหัสสินค้า : MDL60
ยี่ห้อ :
เว็บไซต์ : http://www.cig.co.th

ไม้วัดระดับดิจิตอล(คล้ายไม้บรรทัดวัดระดับน้ำ) ทำงานด้วยระบบ electronic มีจอแสดงผล

  • ลักษณะคล้ายไม้บรรทัด ใช้วัดระดับด้วยระบบ Digital 
  • มีหน้าอจแสดงผลความลาดเอียง
  • มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อได้ระดับ
  • มีระบบตรวจสอบค่าความถูกต้อง และการปรับแก้ด้วยตัวเครื่องเอง
  • ทำการวัดมุมได้ในรูปบบ องศา และ เปอร์เซนต์ความลาดเอียง
  • Laser มีค่าความถูกต้องที่ +/- 0.1 องศา และอ่านละเอียดถึง 0.1 องศา

MDL60