บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

160 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2278-0002, 0-2616-7671 - 2 แฟกซ์. 0-2278-2435
Email : [email protected] www.cig.co.th

เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ Digital Plan Measure

รหัสสินค้า : Scale Master Pro
ยี่ห้อ : Scale Master
เว็บไซต์ : http://www.cintergroup.com/products_page/159/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-Digital-Plan-Measure.html?category=7

- ใช้วัดระยะทาง, คำนวณพื้นที่และคำนวณปริมาตร - ใช้ได้ทั้งมาตราเมตริก และ อังกฤษ - เรียกดูค่าที่ว้ดไว้ก่อนหน้าได้

  1. ตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายปากกา เคลื่อนที่โดยใช้ลูกล้อเคลื่อนไปตามเส้นทางที่ต้องการหาค่าระยะทาง
  2. ความละเอียดถูกต้อง 0.025 นิ้ว (Accuracy) อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 99.75
  3. มีจอ LCD แสดงผลค่าที่วัดได้ สามารถแสดงผลได้อย่างน้อย 7 หลัก  
  4. มีปุ่มกด เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง
  5. สามารถวัดระยะทาง, หาพื้นที่และหาปริมาตรได้ในเครื่องเดียวกัน
  6. สามารถใช้วัดได้ทั้งมาตราเมตริก และอังกฤษ
  7. สามารถเรียกดูค่าที่ทำการวัดไว้ก่อนหน้าได้
  • Scale Master Pro
  • กล่องบรรจุ
  • คู่มือการใช้งาน