บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

160 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2278-0002, 0-2616-7671 - 2 แฟกซ์. 0-2278-2435
Email : [email protected] www.cig.co.th

NIKON AE-7C

รหัสสินค้า : AE-7C
ยี่ห้อ : NIKON
เว็บไซต์ :

AE-7C กล้องระดับมาตรฐาน ญี่ปุ่น

 

รายละเอียดทั่วไป
เป็นกล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30 เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 
รายละเอียดทางเทคนิค
 1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 3. มีกำลังขยาย 30 เท่า
 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มม.
 5. มีขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร
 6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.3 เมตร
 7. มีค่าตัวคูณคงที่ (STADIA RATIO) 100 และค่าตัวบวกคงที่(STADIA CONSTANT) เป็น 0
 8. มีระบบชดเชยความลาดเอียงอัตโนมัติ (COMPENSATOR)
 9. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 16 ลิปดา
 10. ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN ) ระยะทาง 1 กม. ความคลาดเคลื่อน +/- 1.0 มม./กม.
 11. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 12. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
 13. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 118 มม.
 14. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา
 15. ตัวกล้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001/14001
 16. โครงสร้างกล้องสามารถป้องกันน้ำได้

 

อุปกรณ์มาตรฐาน
 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ  1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย  1 ชุด
 3. ฝาครอบเลนส์กล้อง
 4. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 5. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 6. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี