บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

160 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2278-0002, 0-2616-7671 - 2 แฟกซ์. 0-2278-2435
Email : [email protected] www.cig.co.th

RUIDE DL201

รหัสสินค้า : DL201
ยี่ห้อ : RUIDE
เว็บไซต์ : http://www.ruideinstrument.com/products/pro_info.asp?id=160

เป็นกล้องระดับอิเล็คทรอนิค ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และสามารถวัดระยะทางได้

 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ กำลังขยาย (Optical) 32 เท่า
 2. ระยะการรังวัดอิเล็คทรอนิค (Electronic Measurements) 1.5-105 เมตร
 3. ความละเอียดในการแสดงผล ความสูง เท่ากับ 1.0/ 0.1 มม. และระยะทาง เท่ากับ 1/0.1 ซม.
 4. มีระบบปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR (Magnet Damped pendulum) ช่วงการทำงานที่  +12 ลิปดา
 5. ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) แบบ Electronic measurement ที่ระยะทาง 1กม. มีความคลาดเคลื่อน +1.0 มม.
 6. สามารถทำการรังวัดได้ทั้งความสูงของไม้สต๊าฟ และระยะทาง
 7. จอแสดงผล LCD ความละเอียด 160*64 dpi พร้อมไฟหน้าจอแสดงผล
 8. เก็บข้อมูลภายในได้ 16 MB และสามารถเชื่อมต่อกับแผ่นการ์ดภายนอกได้ (Micro SD card)
 9. มีพอร์ตการโอนถ่ายข้อมูล แบบ mini-USB
 10. มีระบบปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 5 นาที
 11. ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส
 12. น้ำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม
 1. กล่องบรรจุกล้อง                    1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้อง                           1 ชุด
 3. ไม้ระดับ Barcode จำนวน        1 อัน
 4. แบตเตอรี่ จำนวน                   2 ก้อน
 5. Charger จำนวน                    1 ชุด
 6. สายโอนถ่ายข้อมูล จำนวน       1 เส้น
 7. แผ่นบันทึกข้อมูลแบบ Micro SD พร้อมแผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน              1 ชุด
 8. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • Barcode Staff