ยี่ห้อ Geomax รุ่น ZAL124 (24x)

SKU ZAL124 Categories , Brand:

รายละเอียดสินค้า

 • กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24 เท่า
 • ใช้ในงานทำระดับ สำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
 • เทคโนโลยีจาก Switzerland

Description

กล้องระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ Geomax รุ่น ZAL-124 (24x)

 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
 2. กำลังขยาย 24 เท่า
 3. เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 36 มม.
 4. ขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่เกิน 2.1 เมตร
 5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.0 เมตร
 6. ปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงานที่ ±15 ลิปดา
 7. ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) ระยะทาง 1 กม. มีความคลาดเคลื่อน ±2.0 มม.
 8. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 9. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานองศาราบ 106 มิลลิเมตร
 10. จานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
 11. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา

Equipment Set

อุปกรณ์มาตรฐาน

 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน 1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน 1 ชุด
 3. มีฝาครอบเลนส์กล้อง
 4. มีเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 5. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 6. รับประกัน 1 ปี
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด