ยี่ห้อ LEICA รุ่น NA332 (32x)

รายละเอียดสินค้า

คุณลักษณะทั่วไป

 • กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 32 เท่า
 • ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
 • ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Description

คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 2. มีกำลังขยาย 32 เท่า
 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มม.
 4. มีขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่มากกว่า 1 เมตร
 5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2.1 เมตร
 6. มีค่าตัวคูณคงที่ (STADIA RATIO) 100 และค่าตัวบวกคงที่(STADIA CONSTANT) เป็น 0
 7. มีระบบปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงานที่ ±15 ลิปดา
 8. ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) ระยะทาง 1 กม. มีความคลาดเคลื่อน ± 1.8 มม.
 9. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 10. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
 11. ช่วงอุณหภูมิการทำงานเท่ากับ -20 ถึง +40 องศาเซลเซียส

Equipment Set

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน 1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน 1 ชุด
 3. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 4. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 5. รับประกัน 1 ปี
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ