ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B20 (32x)

รายละเอียดสินค้า

กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 32 เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

Description

คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

 1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 42 มม.
 5. มีขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า3 เมตร
 6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน3 เมตร
 7. มีค่าตัวคูณคงที่ (STADIA RATIO) 100 และค่าตัวบวกคงที่( STADIA CONSTANT) เป็น 0
 8. มีระบบปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงานที่ ±15 ลิปดา
 9. ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) ระยะทาง 1 กม. มีความคลาดเคลื่อน ± 0.7 มม.
 10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
 12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มม.
 13. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา
 14. อ่านค่ามุมราบโดยประมาณไม่เกิน 1 องศา

Equipment Set

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน 1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน 1 ชุด
 3. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 4. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ