ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B2 (32x)

รายละเอียดสินค้า

กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 32 เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

Description

รายละเอียดทางเทคนิค

 1. เป็นกล้องวัดระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 45 มม.
 5. มีขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 1°20¢
 6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร จากปลายลำกล้อง (end of telescope)
 7. มีค่าตัวคูณคงที่ (STADIA RATIO) 100 และค่าตัวบวกคงที่(STADIA CONSTANT) เป็น 0
 8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR
 9. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา
 10. ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) ระยะทาง 1 กม. ความคลาดเคลื่อน ±7 มม./กม.
 11. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 12. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
 13. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มม.
 14. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
 15. ตัวกล้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
 16. โครงสร้างกล้องป้องกันน้ำได้ (IPX6)

Equipment Set

อุปกรณ์มาตรฐาน

 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน 1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน 1 ชุด
 3. มีฝาครอบเลนส์กล้อง
 4. มีเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 5. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 6. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ