ยี่ห้อ Geomax รุ่น ZAL330 (30x)

SKU ZAL330 Category Tags , , Brand:

รายละเอียดสินค้า

คุณลักษณะทั่วไป

 • กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 30 เท่า
 • ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
 • เทคโนโลยีประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Description

คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 2. มีกำลังขยาย 30 เท่า
 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มม.
 4. มีขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน8 เมตร
 6. มีค่าตัวคูณคงที่ (STADIA RATIO) 100 และค่าตัวบวกคงที่( STADIA CONSTANT) เป็น 0
 7. มีระบบปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงานที่ + 15 ลิปดา
 8. ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) ระยะทาง 1 กม. มีความคลาดเคลื่อน +2 มม.
 9. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 10. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
 11. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 90 มม.
 12. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา
 13. โครงสร้างกล้องสามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP57

Equipment Set

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน 1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน             1 ชุด
 3. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 4. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด