เครื่องหาพิกัดสัญญานดาวเทียม ค่าความถูกต้องสูง GNSS RTK ยี่ห้อ Ruide รุ่น R6

SKU R6 Categories , Tags , , , Brand:

รายละเอียดสินค้า

– GNSS ชนิดความละเอียดสูง ในราคาที่สัมผัสได้
– เพิ่มประสิทธิภาพในการัรบสัญญาน ด้วยดาวเทียม Beidu, GPS, Glonass และอื่นๆ
– ใช้งานง่าย ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพดี
– ใช้เพื่องานรังวัดรูปแบบต่างๆ เช่น เก็บรายละเอียด(TOPO), งานเส้นชั้นความสูง(CONTOUR), งานวางผังหมุด(STAKE OUT)
– เชื่อมค่อ Bluetooth ได้
– Internal Radio ที่สามารถใช้งานได้ไกลถึง 5 กม. (RTK)

 

 

Description

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) รับสัญญาณดาวเทียม  ได้ทั้งระบบ GPS และ GLONASS
ในความถี่ L1 และ L2 เป็นอย่างน้อย
เพื่อใช้ในการสำรวจหาค่าพิกัดหมุดควบคุม (Control Points) และการสำรวจเก็บรายละเอียดในงานสำรวจข้อมูลแผนที่
ทำการรังวัดหาค่าพิกัดตำแหน่งด้วยวิธีการทำงานแบบต่างๆ เช่น Static, Real Time Kinematic, Code Differential GNSS Positioning และ Network RTK
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่อง GNSS ที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการทำงาน และให้ค่าตำแหน่งที่เชื่อถือได้

 

2.เครื่องรับสัญญาณ GNSS จำนวน 1 ชุด

 1. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สำหรับสถานีฐาน (Base Station) พร้อมอุปกรณ์จำนวน                        1 เครื่อง
 2. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สำหรับสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station)พร้อมอุปกรณ์จำนวน               1 เครื่อง
 3. เครื่องควบคุมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน                                                   1 เครื่อง
 4. โปรแกรมประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS จำนวน                                                                                        1 ชุด
 5. คู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                                                                                                     1 ชุด

3.รายละเอียดคุณลักษณะของชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

 3.1 คุณลักษณะของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สำหรับสถานีอ้างอิง (Base Station) และสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

3.1.1 เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS ที่สามารถรับดาวเทียมได้220 ช่องสัญญาณ ในระบบดาวเทียม GPS, GLONASS, Galileo และ ระบบ Beidu
3.1.2 สามารถติดตั้งเสาอากาศกับตัวเครื่องรับสัญญาณ GNSS ได้
3.1.3 สามารถรับ และบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS และระบบ GLONASS ความถี่ L1 และ L2 เป็นอย่างน้อย  โดย Mode ในการรับสัญญาณจะต้องเป็น Carrier Phase และ C/A Code ได้ทั้งในระบบ GPS และระบบ GLONASS
3.1.4 สามารถทำการรังวัดแบบ Code Differential GNSS Positioning, Static, Real-Time Kinematic (RTK) และ Network RTKได้
3.1.5 เมื่อทำการสำรวจรังวัดด้วยวิธี Static และ Fast Static มีค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ (Horizontal Accuracy) 2.5 มิลลิเมตร + 0.5ppm และค่าความคลาดเคลื่อนทางดิ่ง (Vertical Accuracy) ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร + 0.5ppm
3.1.6 เมื่อทำการสำรวจรังวัดด้วยวิธี RTK (เส้นฐานน้อยกว่า 30 กม.)มีค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ (Horizontal Accuracy)±8 มิลลิเมตร + 1ppm และค่าความคลาดเคลื่อนทางดิ่ง (Vertical Accuracy) ±15 มิลลิเมตร + 1ppm
3.1.7สามารถทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องรับสัญญาณ GNSS และเครื่องควบคุม (Controller) แบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth
3.1.8ตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีช่องสำหรับต่อ (Ports) ที่รองรับการทำงานของ USB และ Serial
3.1.9 มีหน่วยความจำภายใน4 GB และสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้
3.1.10เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS มี Position output Rate ที่ 1Hz – 50Hz
3.1.11เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งสถานีฐาน (Base Station) และสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station) ตามการกำหนดของผู้ใช้งาน
3.1.12ตัวเครื่องมีมาตรฐานทนต่อการสั่นสะเทือน
3.1.13 ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน มีมาตรฐานป้องกันฝุ่น และน้ำ IP67
3.1.14 ช่วงอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -45ถึง +60 องศาเซลเซียส
3.1.15อุปกรณ์ประกอบของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ต่อชุด (สถานีฐาน และสถานีเคลื่อนที่)

3.2 เครื่องควบคุมการทำงาน (Controller)มีคุณสมบัติดังนี้

3.2.1 ความเร็วหน่วยประมวลผล(CPU) 624MHz
3.2.2 ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile Version 6.1/ 6.5
3.2.3 มีหน่วยความจำ (RAM) ขนาด 256 MB
3.2.4 มี Build-in camera 3.2 MP
3.2.5 สามารถขยายหน่วยความจำภายนอกแบบ SD หรือ MicroSDได้ ไม่น้อยกว่า 8GB
3.2.6 จอภาพสี VGA color TFT LCD แบบระบบสัมผัส (Touch screen) ความละเอียด 480 x 640pixel
3.2.7 รองรับการเชื่อมต่อ (Port) แบบ USB ได้
3.2.8 สามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth V 2.0
3.2.9 สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wireless LAN ได้
3.2.10 รองรับการสื่อสารแบบ GSM/GPRS, 8500/9000/1800/1900 Global 4 Frequency
3.2.11มีแบตเตอรี่ภายในชนิด Li-Ion แบบประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ที่ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องสำหรับการทำงานปกติ12 – 18 ชั่วโมง พร้อมสายเคเบิ้ลเพื่อเพิ่มประจุไฟฟ้า (AC Adapter)
3.2.12มีช่วงอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
3.2.13มีมาตรฐานกันน้ำ IPX5

อุปกรณ์มาตรฐาน GNSS RTK รุ่น R6

 • กล่องบรรจุแบบแข็ง                    จำนวน 1 กล่อง ต่อชุด
 • แบตเตอรี่สำหรับ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ Li-Ion ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง(internal UHF base mode)            จำนวน 2 ก้อน ต่อชุด
 • อุปกรณ์วัดความสูง                             จำนวน 1 อัน ต่อชุด
 • สายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS และคอมพิวเตอร์                  จำนวน 1 เส้น ต่อชุด
 • ขาตั้งกล้องแบบสามขา (Tripod) ชนิดปรับเลื่อนได้ สำหรับสถานีฐาน                        จำนวน 1 ขา ต่อชุด
 • ฐานตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบมีควงสามเส้า (Tribrach) ซึ่งมีระดับน้ำฟองกลม และกล้องส่องหมุด (Optical Plummet) อยู่ในตัว พร้อมชุดต่อฐาน (Tribrach Adapter) สำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่เป็นสถานีฐาน (Base Station)                              จำนวน 1 ชุด
 • ขาตั้งเดี่ยว (Pole)ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมตัวยึดเครื่องควบคุมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS (Controller) สำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่เป็นสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station)
  จำนวน   1 ชุด.
 • คู่มือการใช้งาน     จำนวน 1 ชุด

Data Sheet(brochure)

”E300
”]

CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด