GPS แบบพกพา ยี่ห้อ Garmin รุ่น Map66s

Categories , Brand:

รายละเอียดสินค้า

เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก  โดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม Global Navigation Satellite Systems (GNSS)
ในระบบGPS, GLONASS และ GALILEO  มีขนาดเล็กพกพาติดตัวได้สะดวก
น้ำหนักรวม ประมาณ 250 กรัม(รวมแบตเตอรี่)

Description

ลักษณะทางกายภาพ

 • ใช้หาพิกัด จากสัญญานดาวเทียม มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก
 • ขนาดประมาณ 6.5 ซม.x16.5 ซม.x 3.8 ซม
 • จอแสดงผลแบบสี มีความคมชัดสูง แบบ TFT (Transflective color) ความกว้างหน้าจอวัดตามแนวทแยงประมาณ 3.0 นิ้ว
 • มีระบบสำรองข้อมูลภายในเครื่อง หน่วยความจำภายใน(Internal Memory) 16.0GB
 • มีเครื่องวัดความกดดันบรรยากาศ(Barometric Altimeter) ภายใน
 • มีเข็มทิศอิเล็คโทรนิคแบบ 3 แกน ภายในตัวเครื่อง
 • รองรับหน่วยความจำภายนอก แบบ microSD card
 • ใช้ไฟจากแบตเตอร่ีชนิด NiMH, Lithium ขนาด AAจำนวน 2 ก้อน  สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 16ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
 • มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ผ่านทาง USB port, แบบ High-Speed USB
 • รองรับการส่งออกข้อมูลรูปแบบ NMEA 0183 ได้
 • ได้รับมาตรฐานทางทหารของสหรัฐอเมริกาMIL-STD-810G ที่สามารถทนต่อความร้อน ทนต่อแรงกระแทก

ภาครับสัญญานและแผนที่

 • กำหนดรูปแบบภาครับสัญญาณระบบดาวเทียมให้ทำงานร่วมกันได้ทั้งระบบ GPS, GPS+GLONASSหรือ GPS+GALILEO
 • กำหนดรูปแบบการแสดงผลค่าพิกัดได้ทั้งแบบ Lat/Lon, UTM/UPS, MGRS และอื่นๆ รวมถึงมีระบบพิกัดแบบที่สามารถกาหนดค่าเองได้ (User Grid)
 • แสดงค่าพิกัดบนพื้นหลักฐานแผนที่ได้หลายพื้นหลักฐานเช่น WGS84, WGS72 เป็นต้น
 • กำหนดค่าพารามิเตอร์ ของพื้นหลักฐานอ้างอิง (User Datum) เพื่อให้ได้ค่าพิกัดตรงกับพื้นหลักฐาน อ้างอิงต่างๆได้
 • แสดงผลลัพธ์ค่าพิกัด ข้อมูลแผนที่และข้อมูลนำทาง  ผ่านเมนูคำสั่งทั้งภาษาไทยและสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้
 • Zoom In – Zoom Out และ เลื่อนแผนที่  นำทาง (Navigation) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยแสดงเป็นระยะทาง, ความเร็วในการเดินทาง, ทิศทาง และสามารถแสดงในลักษณะของ Graphic ให้เห็นได้
 • สามารถคานวณพื้นที่ (Area Calculation) จาก Track Log โดยการเดินรอบแปลงที่ดินได้
 • บันทึกข้อมูลพิกัดเป็น Waypoints ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 จุด
 • บันทึกข้อมูลค่าพิกัดแบบ Track Log ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 250 Save Tracks
 • สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพื่อโอนถ่ายข้อมูล (Waypoint, Track, Route) ระหว่างเครื่องมือรุ่นเดียวกันได้
 • มี Bluetooth รองรับการเชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟน (เฉพาะบางรุ่นที่รองรับ) สามารถแจ้งเตือน อีเมล์, ข้อความ ได้
 • รองรับโปรแกรมสาหรับการนาเข้า-ส่งออกข้อมูล กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทาการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียด เช่นชื่อตำแหน่งที่ใช้ประจำได้
 • มีข้อมูลแผนที่ประเทศไทยความละเอียดสูง ครอบคลุมขอบเขตประเทศไทยทั้งหมด
 • ข้อมูลตำแหน่งสถานที่สาคัญต่างๆ (Point of Interest) ไม่น้อยกว่า 900,000 ตำแหน่ง โดยข้อมูลแผนที่ประเทศไทยที่ติดตั้งมีความละเอียดสูงในมาตรฐานมาตราส่วน 1:4,000 ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองสาคัญ และ 1:20,000 นอกเขตอาเภอเมืองสาคัญ
 • ข้อมูลแผนที่ประเทศไทยสามารถรองรับการทางานและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อุปกรณ์มาตรฐาน

ตัวเครื่อง GPS Map66s
คู่มือการใช้งาน

CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด