Reflectorless RUIDE RIS

รายละเอียดสินค้า

RUIDE: RIS

 • กล้องสำรวจ Total Station ชนิดวัดระยะทางโดย  ใช้เป้าปรึซึม วัดได้ไกล 4000 เมตร
 • จอสี ระบบ Touch Screen
 • ATMO sense เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความดันอากาศ ทำงานอัตโนมัติ  จะตรวจจับอุณหภูมิโดยรอบและความดันอากาศ จากนั้นคำนวณค่า PPM และแก้ไขผลการวัดระยะทางแบบเรียลไทม์
 • ช่วยให้งานสำรวจทำได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล

Description

 1. ระบบกล้องเล็ง
 • ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทางประกอบอยู่ในตัวเดียวกันและอยู่ในแกนเดียวกัน
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องเท่ากับ 45 มิลลิเมตร
 • กำลังขยายเท่ากับ 30 เท่า
 • ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดาหรือ 26 เมตรที่ระยะ 1,000 เมตร
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.0 เมตร
 • ตัวกล้องถอดจากฐานกล้องได้
 • ความไวระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 • ความไวระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 • กล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) มีกำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

 

 1. ระบบการวัดมุม
 • ระบบการวัดมุมเป็นระบบ Absolute Encoding หน่วยวัดเป็น องศา, ลิปดา, ฟิลิปดา และแสดงผลบนจอ Graphic LCD แบบ 2 หน้าจอ
 • แสดงความละเอียดของมุมราบและมุมดิ่ง 1/ 5 ฟิลิปดา
 • ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) 2 ฟิลิปดา
 • มีระบบ Compensator เพื่อชดเชยความลาดเอียงแบบ Dual Axis Liquid Electric มีช่วงการทำงานที่ระยะ±4′

 

 1. ระบบการวัดระยะทาง
 • ในสภาวะอากาศปลอดโปร่ง วัดระยะทางได้ไกล 4,000 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง
 • ในสภาวะอากาศปกติ วัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ไกลไม่น้อยกว่า 600 เมตร (รุ่น RiS) และ 800 เมตร (รุ่น RiS PRO)
 • แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร
 • ความเร็วในการวัดระยะแบบละเอียด 3 วินาที, ความเร็วในการวัดระยะแบบปกติ 0.2 วินาที
 • ความถูกต้องของการวัดระยะแบบปกติ (Fine Mode) ใช้เป้าสะท้อน ไม่มากกว่า ±(2mm + 2ppm x D)
 • ความถูกต้องของการวัดระยะแบบปกติ (Fine Mode) ไม่ใช้เป้าสะท้อน ไม่มากกว่า ±(3mm + 2ppm x D)
 • สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติตั้งแต่ –20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส
 • สามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54

 

 1. ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล
 • จอแสดงผล  สี แบบสัมผัส ขนาด 3.7 นิ้ว มีไฟส่องสว่างจอ    พร้อมแผงควบคุมแบบ Alphanumeric  24 ปุ่มทั้ง 2 หน้าจอ  พร้อมปุ่มการรังวัดด้านข้าง Q-MEAS Button
 • ป้อนค่าคงที่ของปริซึมได้  และมีระบบตรวจจับอุณหภูมิ และความดันบรรยากาศจริงได้  (ATMOSense (Auto Sensing))
 • มีโปรแกรม On- Board แบบ powerful Graphic เพื่อความสะดวกในการทำงานที่หน้าจอสัมผัส
 • มีระบบบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้อง  บันทึกได้ไม่น้อยกว่า 160,000 จุด และรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่าน RS 232/ SD-card/ USB Pen Drive/ Mini-USB  และการสื่อสารแบบไร้สาย Bluetooth 3.0
 • มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น REM (การหาความสูงจุดใดๆ ที่ไม่สามารถวางเป้าปริซึมได้), MLM (การหาระยะในตำแหน่งที่มีสิ่งกีดขวาง), AREA (การคำนวณหาพื้นที่), Layout: (การกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ ), Resection (การหาตำแหน่งพิกัดจุดตั้งกล้องในรูปแบบการเล็งสกัดย้อน), มีโปรแกรมคำนวณงานถนน (Road), Side shot, Offsets, Z-Coordinates, Point to line, Plane offset และ COGO เป็นต้น
 • มีกล้องถ่ายรูปขนาด 8 mpx, 3X (เฉพาะรุ่น RiS PRO)
 • แบตเตอรี่ชนิดเพิ่มประจุไฟฟ้าได้ Li-Ion สามารถใช้งานได้นาน 16 ชั่วโมง

 

 

 

อุปกรณ์มาตรฐาน RIS Total Station

 

 • กล่องบรรจุกล้อง ทำด้วยวัสดุอย่างดี                 1  กล่อง
 • ขาตั้งกล้อง                                                         1  ชุด
 • ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                      1 ชุด
 • แบตเตอรี่ Li-Ion ชนิดติดที่ตัวกล้อง                 2  ชุด
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว                    1  เครื่อง
 • เป้าชนิดวัดระยะทางได้ 4000 เมตร พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้ง กล่องบรรจุและขาตั้ง              1 ชุด
 • Pole ขาว-แดง ยาว 2 เมตร เลื่อนขึ้นลงได้พร้อมเป้าวัดระยะ                 1  ชุด
 • สายโอนถ่ายข้อมูลพร้อมแผ่นโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกล้องสำรวจ และคอมพิวเตอร์ 1  เส้น
 • แผ่นการ์ด SD                                                      1 แผ่น
 • คู่มือภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ                   1  เล่ม
 • รับประกัน 1  ปี

Data Sheet(brochure)

RIS Data Sheet 200320
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ