BMI

เทปวัดระยะ ยี่ห้อ BMI สำหรับใช้ในงานสำรวจ ทำแผนที่ งานก่อสร้าง เป็นสินค้าจากประเทศเยอะมัน และผ่านการตรวจสอบจาก กองชั่ง ตวง วัด 

e-SURVEY

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง GNSS มีความทนทาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับงานสำรวจ งานก่อสร้าง การเกษตร

GARMIN

Garmin GPS แบบ handheld เป็นอุปกรณ์นำทางแบบพกพาที่ได้รับความนิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก มีแผนที่ครอบคลุมขอบเขตประเทศไทยทั้งหมด

RUIDE

กล้องสำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง GNSS มีความทนทาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับงานสำรวจ งานก่อสร้าง การเกษตร

TOPCON

เครื่องมือสำรวจแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมมานานในประเทศไทย

TOP MEASURE

ล้อวัดระยะ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำรวจที่สามารถใช้ในงานสำรวจ เช่น งานเดินระดับ วัดระยะทาง งานสำรวจภูมิประเทศ

บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2616-7671 – 2
มือถือ : 086-355-9399 

Line ID : cintergroup 

email : [email protected]

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

งานสำรวจ

รับงานด้านงานสำรวจและทำแผนที่  เช่นการสำรวจด้วยดาวเทียม และยีออเดซี การสำรวจรังวัด, การสำรวจอุทกศาสตร์

line ID : cintergroup

BROWSE BY BRANDS