• รหัสสินค้า :
  Spinter150M
 • ยี่ห้อ :
  LEICA
 • รุ่น :
  Sprinter150m
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  SPRINTER 150M - กล้องระดับดิจิตอลที่สามารถวัดระยะทางได้ ตั้งแต่ 2-100 เมตร - มี mode แสดงค่า cut & fill สำหรับงาน ขุด/ถม ดิน - มี internal memory สามารถบันทึกค่าการวัดได้ 1,000 ค่า

 

รายละเอียดทั่วไป
 • กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูงสำหรับงานวางระดับหมุดหลักฐานชั้นที่ 2
 • เป็นระบบภาพตั้งตรงตามธรรมชาติกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเล็นซ์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
 • มุมมองวัตถุ (Field of view) ไม่น้อยกว่า 2 องศา
 • ระยะมองภาพชัดใกล้สุดไม่มากกว่า 0.5 เมตร
 • ค่าตัวบวกคงที่ 0
 • ค่าตัวคูณคงที่ 100
 • ช่วงการทำงานของระบบ COMPENSATOR + / - 10 ลิบดา
 • ช่วงความละเอียดในการปรับตั้งกล้อง ( setting accuracy ) ไม่เกิน + / - 0.8 ฟิลิบดา
 • ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
 • ความเร็วในการแสดงค่าวัดระดับไม่เกิน 3 วินาที
 • สามารถเลือก MODE การวัดเป็นแบบ SINGLE/AVERAGE/TRACKING ได้ 
 • สามารถเลือก MODE การวัดให้แสดงค่าแบบ CUT & FILL สำหรับงานขุด/ถมดิน
 • สามารถเลือก MODE การอ่านค่าไม้วัดระดับแบบ Barcode แบบตั้งตรงหรือแบบกลับหัวได้
 • สามารถเลือก MODE การวัดเป็นแบบตอนการระดับแบบ ไม้หน้า และไม้หลัง( BF )  และ แบบตอนการระดับไปกลับ BFFB
 • ต้องได้รับมาตรฐานการป้องกันความชื้นและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP55
 
ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับไป-กลับช่วง 1 กิโลเมตร
 • เมื่อมองผ่านเลนส์ตาอ่านค่าไม้วัดระดับแบบปรกติไม่เกิน + / - 2.5  มิลลิเมตร
 • เมื่ออ่านค่าไม้วัดระดับแบบ  Barcode ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร
 • สามารถวัดระยะทางได้ตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 100 เมตร
 
การแสดงค่าตัวเลข
 • แสดงค่าตัวเลขได้ทั้งค่าการอ่านไม้วัดระดับ,ค่า Elevation และค่าความสูงของเครื่องมือ บนจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 128 x 104 pixels สามารถป้อนข้อมูลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 • จอแสดงสามารถให้ความสว่างได้
 • สามารถอ่านค่าได้ละเอียดโดยตรง 0.1 มิลลิเมตร
 
การบันทึกข้อมูล
 • มีหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 1,000 ค่า
 • สามารถถ่ายข้อมูลได้โดยสายถ่ายข้อมูลแบบ RS232 หรือ USB flash หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล
 
ระบบจ่ายพลังงาน
 • สามารถใช้กับแบตเตอร์รี่แบบสามารถประจุไฟใหม่ หรือแบบ AA size 
 • มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของแบตเตอร์รี่
 
ระบบจานองศา
 • จานองศาแสดงค่าตั้งแต่ 0 ถึง 360 องศา และแสดงค่าตัวเลขทุกๆ 10 องศา
 • มีขีดแบ่งทุก 1 องศา
 
อุปกรณ์ประกอบ
 • กล้องระดับ พร้อมขาตั้งอลูมิเนียมและลูกดิ่ง  1 ชุด
 • กล่องใส่กล้องทำด้วยวัสดุอย่างดี  1 กล่อง
 • โปรแกรมซอร์ฟแวร์เพื่อใช้ถ่ายข้อมูล  1 แผ่น
 • สายเคเบิ้ลสำหรับถ่ายข้อมูลเข้าสู่ PC  1 เส้น
 • ไม้วัดระดับบาร์โค้ด ความยาว 4 เมตร  2  อัน
 
 • Sprinter150M
 • Tripod
 • Barcode Staff
Back Share Print