• รหัสสินค้า :
  DM12
 • ยี่ห้อ :
  TOPMEASURE
 • รุ่น :
  DM12
 • รายละเอียดทั่วไป :
  เครื่องมือวัดระยะทางละเอียดชนิดเดินตาม ระบบแสดงระยะทางการวัดแบบดิจิตอล
 • เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม วัดระยะได้ถึง 9999 ฟุต 11 นิ้ว (หรือ 9999 เมตร 99 เซนติเมตร)
 • สามารถอ่านละเอียดได้ 1นิ้ว (หรือ 1 ซม.)
 • มีจอแสดงผลขนาดใหญ่ มองเห็นง่าย พร้อมไฟแสดงผล (Blue Flat Backlight)
 • เลือกหน่วยในการวัดระยะได้ทั้ง เมตร, ฟุต และสามารถแปลงค่าระหว่างแต่ละหน่วยวัดได้
 • สามารถบันทึกค่าที่วัดได้ 5 ค่า (M1 – M5)
 • มีระบบปิดตัวเองแบบอัตโนมัติเมื่อไมมีการใช้งานภายใน 5 นาที
 • มีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง
 • ใช้งานจากแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลท์
 • มีกระเป๋าสำหรับบรรจุเครื่องมือ แบบกันน้ำ
Back Share Print