เทปสแตนเลส ยาว 100 เมตร

รายละเอียดสินค้า

เทปสแตนเลส ความยาว 100 เมตร ยี่ห้อ BMI

เป็นเครื่องวัดระยะ ใช้ในงานสำรวจทำแผนที่และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศเยอรมัน

Description

  1. เนื้อเทปเป็นสแตนเลสอย่างดี ปลอดสนิม
  2. ด้านปลายสายเทปมีพลาสติกหุ้มสำหรับจับเพื่อลดแรงกดและป้องกันการหักงอ ของเนื้อเทป
  3. มีความยาว 100 เมตร กว้าง 13 มิลลิเมตร หนา 0.2 มิลลิเมตร
  4. ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขกำกับทุก 1 เซนติเมตร
  5. มีตัวเลขขีดแบ่งขีดตัวใหญ่กำกับทุกๆ 10 เซนติเมตร
  6. ตัวเลขและขีดแบ่งค่าไม่ลบเลือนง่าย
  7. มีด้ามมือถือจับกระชับพร้อมปุ่มยางที่ด้ามเพื่อกันลื่นในขณะใช้งาน
  8. บรรจุในโครงโลหะ มีมือหมุนเทปพร้อมมีจุดล็อคมือหมุนเมื่อต้องการเก็บเทป
  9. มีหนังสือรับรองจาก กอง ชั่ง ตวง วัด

 

CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ