Digiroller Plus III

รายละเอียดสินค้า

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล ยี่ห้อ Digiroller รุ่น Plus III

เป็นเครื่องมือวัดระยะทางละเอียดชนิดเดินตาม ขนาดกะทัดรัด ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง สามารถคำนวณค่าพื้นที่และเส้นรอบรูปได้ มีหน้าจอแสดงผลระยะทางและค่าที่เกิดจากการวัดหรือคำนวณ

Description

  1. เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม สามารถวัดระยะได้ ถึง 9,999,999 เมตร (7 ตำแหน่ง) และมีความละเอียดถูกต้องในการวัดระยะ 99.5%
  2. มีหน้าจอ LCD แสดงผลการวัดระยะและการคำนวณเป็นตัวเลข
  3. หน้าจอมีระบบให้แสงสว่างในกรณีทำงานในที่ที่มีแสงน้อย
  4. ตัวเครื่องสามารถพับเก็บได้ และมีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง
  5. มีปุ่มการทำงานแบบ TrueTac™ สามารถใช้งานได้สะดวกแม้ผู้ใช้งานจะสวมถุงมือขณะทำงาน
  6. เส้นรอบวงของวงล้อมีขนาดไม่เล็กกว่า 12.5 นิ้ว
  7. สามารถคำนวณค่าพื้นที่, เส้นรอบรูป, และคำนวณวงกลมได้
  8. สามารถวัดระยะทางจริงจากผนังด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ โดยมีระบบชดเชยรัศมีของวงล้อ
  9. สามารถเปลี่ยนหน่วยที่ใช้วัดเป็น เมตร, นิ้ว, ฟุต และเอเคอร์ได้
  10. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 9V

Equipment Set

กระเป๋าสำหรับบรรจุล้อวัดระยะ

CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ