TOPCON GM-105

รายละเอียดสินค้า

TOPCON GM-105

เป็นกล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน (TOTAL STATION) ใช้วัดมุม ค่าพิกัดระยะทางได้ทันทีในสนาม วัดระยะทางได้ตั้งแต่ 1.3 ถึง 6,000 เมตรโดยใช้ปริซึมชนิดดวงเดียว และวัดระยะทางได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 1,000 เมตรโดยไม่ใช้ปริซึม (Reflectorless)

TOPCON GM-105 catalogue

Description

 1. ภาครับและภาคส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็คทรอนิคถูกประกอบอยู่ในกล้องเล็ง สำหรับวัดมุม ซึ่งมีแกนร่วมกัน และสามารถหมุนได้รอบตัว
 2. เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็ง (OBJECTIVE APERTURE) มีขนาด 45 มิลลิเมตร มีกำลังขยาย 30 เท่า ให้ภาพหัวตั้ง
 3. ให้มุมมองภาพกว้าง (FIELD OF VIEW) 1 องศา 30 ลิปดา
 4. มีระยะชัดใกล้สุด 1.30 เมตร
 5. มีระบบแสงสว่างภายในสามารถปรับแสงสว่างได้ 5 ระดับ
 6. มีลำแสงเลเซอร์ชนิดมองเห็นเพื่อเล็งที่หมายและสามารถ เปิดและปิดลำแสง ขณะทำการรังวัดระยะได้
 7. การวัดมุมใช้ระบบ ABSOLUTE READING
 8. ระบบล็อคจานองศาราบและดิ่งทำจากวัสดุที่เป็นโลหะและล็อคโดยการหมุนเกลียว
 9. ค่ามุมราบและมุมดิ่งน้อยที่สุด ที่สามารถอ่านได้ (MINIMUM READING) 1 ฟิลิปดา
 10. ความละเอียดถูกต้อง(ACCURACY)หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมุมราบและมุมดิ่ง 5 ฟิลิปดา
 11. มีหลอดระดับฟองกลมและฟองยาวเป็นแบบอิเลคทรอนิค ความไว 6 ลิปดาและระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 12. มีกล้องส่องหัวหมุดติดกับตัวกล้อง (PLUMMET) กำลังขยาย 3เท่าและมีระยะโฟกัสภาพชัดใกล้สุด 5 เมตร
 13. COMPENSATOR เป็นแบบ DUAL-AXIS LIQUID TILT SENSOR เพื่อปรับค่าความคลาดเคลื่อนขององศาราบและองศาดิ่งโดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการทำงาน +/-6 ลิปดา
 14. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) ของการวัดระยะโดยใช้ปริซึม (5 mm +2 ppm) m.s.e. และการวัดระยะโดยไม่ใช้ปริซึม (2 mm +2 ppm) m.s.e.
 15. มีปุ่มสำหรับวัดระยะทางอย่างน้อย 3 ปุ่ม
 16. สามารถปรับแก้ค่าคงที่ของปริซึม (PRISM CONSTANT CORRECTION) ได้ตั้งแต่ -99.9 mm ถึง +99.9 mm
 17. สามารถปรับแก้ค่าหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศ (ASMOSPHERIC CORRECTION) โดยการป้อนค่าอุณหภูมิและความกดอากาศได้ตั้งแต่ –499.9 ppm ถึง +499.9 ppm
 18. สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียสถึง 60 องศาเซลเซียส
 19. มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Graphic LCD แสดงผลได้ 192×80 จุด พร้อมไฟส่องสว่าง เหมือนกันทั้งสองด้าน
 20. มีหน่วยความจำภายในตัวกล้องสำหรับบันทึกข้อมูลการรังวัดในสนามได้ 50,000 จุด
 21. มีพอร์ตสำหรับรับส่งข้อมูลตามมาตรฐานแบบ RS-232C
 22. มีพอร์ตสำหรับ USB Flash Drive ซึ่งรอบรับความจุอย่างน้อย 32 GB
 23. ตัวกล้องสามารถป้องกันความชื้นและน้ำ (WATER PROTECTION) ในระดับ IP66
 24. มีปุ่มควบคุมการใช้งานไม่น้อยกว่า 28 ปุ่มสามารถใส่ค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
 25. แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานสามารถทำงานได้ 28 ชั่วโมงต่อก้อน
 26. สามารถวัดความสูงของตำแหน่งที่ไม่สามารถวางปริซึมได้ (Remote Elevation Measurement)
 27. สามารถวัดระยะระหว่างจุดที่มีสิ่งกีดขวางแนวเล็งได้ (Missing Line Measurement)
 28. สามารถกำหนดทิศทางอ้างอิง โดยการป้อนใส่ค่าพิกัดของจุดอ้างอิง
 29. มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อค้นหาจุดหรือกำหนดจุดในสนามได้ (Setting Out)
 30. มีฟังก์ชันรังวัดเพื่อหาค่าพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Resection)
 31. สามารถคำนวณพื้นที่ (Area Calculation) ได้

Equipment Set

 1. กล้องพร้อมอุปกรณ์บรรจุอยู่ในกล่องตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
 2. แบตเตอรี่ Li-ion แบบประจุไฟใหม่ได้ จำนวน 1 ชุด
 3. เครื่องประจุไฟชนิดมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
 4. ปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็ง แท่นตั้งมีช่องมองดิ่งและระดับฟองกลมประกอบกับตัวแท่นตั้งปริซึม จำนวน 1 ชุด
 5. ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียมเลื่อนสูงต่ำได้ จำนวน 2 ชุด
 6. ปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดง จำนวน 1 ชุด
 7. โปรแกรมสำหรับรับและส่งข้อมูล จำนวน 1 ชุด
 8. คู่มือการใช้ภาษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ