ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B40A (24x)

รายละเอียดสินค้า

กล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 24 เท่า ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจแผนที่และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

Description

คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

 1. กล้องเล็ง แบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 2. กำลังขยาย 24 เท่า
 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มม.
 4. ขนาดความกว้างของภาพ (FIELD OF VIEW) ที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า5 เมตร
 5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน2 เมตร จากปลายของลำกล้องส่องเล็ง (End of Telescope)
 6. มีค่าตัวคูณคงที่ (STADIA RATIO) 100 และค่าตัวบวกคงที่(STADIA CONSTANT) เป็น 0
 7. มีระบบปรับระดับอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงานที่ ±15 ลิปดา
 8. ค่าความคลาดเคลื่อนในการทำระดับมาตรฐาน (DOUBLE RUN) ระยะทาง 1 กม. มีความคลาดเคลื่อน ± 2.0 มม.
 9. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.
 10. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก 1 องศา
 11. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มม.
 12. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา
 13. โครงสร้างกล้องสามารถป้องกันน้ำได้ (IPX6)

 

Equipment Set

อุปกรณ์มาตรฐาน

 1. กล่องบรรจุกล้องส่องระดับ จำนวน  1 ชุด
 2. ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน  1 ชุด
 3. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 4. คู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ