Reflectorless RUIDE X4

รายละเอียดสินค้า

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station)
ยี่ห้อ RUIDE รุ่น X4  สามารถวัดระยะโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ถึง 1,000 เมตร

 

Description

คุณลักษณะเฉพาะ กล้อง RUIDE รุ่น X4

1. ระบบกล้องเล็ง

1.1 ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทางประกอบอยู่ในตัวเดียวกันและอยู่ในแกนเดียวกัน
1.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องเท่ากับ 45 มิลลิเมตร
1.3 กำลังขยายเท่ากับ 30 เท่า
1.4 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดาหรือ 26 เมตรที่ระยะ 1,000 เมตร
1.5 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.0 เมตร
1.6 ตัวกล้องสามารถถอดจากฐานกล้องได้
1.7 ความไวระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
1.8 ความไวระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
1.9 กล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) มีกำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

2. ระบบการวัดมุม

2.1 ระบบการวัดมุมเป็นระบบ Absolute Encoding หน่วยวัดเป็น องศา, ลิปดา, ฟิลิปดา และแสดงผลบนจอ Dual sides, 6 lines, black white พร้อมไฟส่องสว่าง ทั้งสองหน้าจอของตัวกล้อง
2.2 สามารถเลือกการแสดงความละเอียดของมุมราบและมุมดิ่ง 1 หรือ 5 ฟิลิปดา
2.3 ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) 2 ฟิลิปดา
2.4 มีระบบ Compensator เพื่อชดเชยความลาดเอียงแบบ Dual Axis Liquid Electric มีช่วงการทำงานที่ระยะ ±4 ลิปดา

3. ระบบการวัดระยะทาง

3.1 ในสภาวะอากาศปลอดโปร่ง สามารถวัดระยะทางได้ไกล 5,000 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง
3.2 ในสภาวะอากาศปกติ สามารถวัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ไกลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
3.3 แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร
3.4 ความเร็วในการวัดระยะแบบติดตาม 0.1 วินาที, ความเร็วในการวัดระยะแบบปกติ 0.3 วินาที
3.5 ความถูกต้องของการวัดระยะแบบปกติ (Fine Mode) ใช้เป้าสะท้อน ไม่มากกว่า ±(2mm + 2ppm x D)
3.6 ความถูกต้องของการวัดระยะแบบปกติ (Fine Mode) ไม่ใช้เป้าสะท้อน ไม่มากกว่า ±(3mm + 2ppm x D)
3.7 สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติตั้งแต่ –20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส
3.8 สามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66

4. ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล

4.1 จอแสดงผลแบบ Black and white มีไฟส่องสว่างจอแสดงผล พร้อมแผงควบคุมแบบ Alphanumeric ไม่น้อยกว่า 24 ปุ่มทั้งสองด้าน
4.2 ป้อนค่าคงที่ของปริซึมได้ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง และสามารถแก้ไขความดันบรรยากาศจริงหน้างานได้
4.3 มีระบบบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องโดยตรงสามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 4 MB หรือ 40,000 จุด และรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่าน RS-232, Mini USB, SDcard (up to 32GB)
4.4 มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น REM (การหาความสูงจุดใดๆ ที่ไม่สามารถวางเป้าปริซึมได้), MLM (การหาระยะในตำแหน่งที่มีสิ่งกีดขวาง), AREA (การคำนวณหาพื้นที่), Layout: (การกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ ), Resection (การหาตำแหน่งพิกัดจุดตั้งกล้องในรูปแบบการเล็งสกัดย้อน), มีโปรแกรมคำนวณงานถนน (Road), Side shot, Offsets, Z-Coordinates, Point to line, Plane offset และ COGO เป็นต้น
4.5 แบตเตอรี่ชนิดเพิ่มประจุไฟฟ้าได้ Lithium สามารถใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมง

( RUIDE X4, RUIDE Total Station, กล้องสำรวจ, กล้องโทเทิล, เครื่องมือสำรวจ, กล้องวัดระยะ, กล้องวัดมุม )

อุปกรณ์

อุปกรณ์มาตรฐาน

  1. กล่องบรรจุกล้อง ทำด้วยวัสดุอย่างดี
  2. ขาตั้งกล้อง จำนวน 1 ชุด
  3. ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน 1 ชุด
  4. แบตเตอรี่ Lithium 3100 mah ชนิดติดที่ตัวกล้อง จำนวน 2 ชุด
  5. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว จำนวน 1 เครื่อง
  6. เป้าชนิดวัดระยะทางได้ 5000 เมตร พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้ง กล่องบรรจุและขาตั้ง จำนวน 1 ชุด
  7. Pole ขาว-แดง ยาว 2 เมตร เลื่อนขึ้นลงได้พร้อมเป้าวัดระยะ จำนวน 1 ชุด
  8. Pen drive จำนวน 1 อัน
  9. คู่มือการใช้งาน

 

CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ