เทปวัดน้ำมัน Stainless Steel Tape

รายละเอียดสินค้า

ใช้ในงานวัดของเหลว(น้ำมัน) ในถัง ใน Tank ขนาดใหญ่  เนื้อเทปมีความทนทานต่อสารเคมี ผลิตภัณฑ์มาตรฐานประเทศเยอรมัน

Description

เนื้อเทปเป็นสแตนเลส (Stainless Steel) คุณภาพดีมาก
ด้านปลายสายเทป มีลูกตุ้มทองเหลืองทรงกระบอก ปลายลูกตุ้มเป็นทรงตอร์ปิโด
ตัวเทป ความยาว 30 เมตร(สามารถเพิ่มหรือลดความยาวได้) กว้าง 13 มม. หนา 0.25มม.
ใช้มาตราเมตริก ช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มม.  มีตัวเลขใหญ่ กำกับทุก 10 ซม.
ด้ามจับกระชับด้วยปุ่มกันลื่น โครงเทปแบบ Ergoline  ปรับให้เหมาะกับคนถนัดขวา หรือ ซ้ายได้
ได้รับการรับรองจาก กองชั่ง ตวง วัด

CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ