เหล็กกระทุ้ง

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกระทุ้ง หรือเหล็กตำตัวอย่างคอนกรีต

เพื่อทดสอบหาค่าความแข็งแรงของคอนกรีต

Description

ทำด้วยเหล็กกล้ากลึงเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด 1x1x15 นิ้ว พร้อมด้ามจับกลมเคลือบกันสนิม

CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ