แบบหล่อ ทรงกระบอก

รายละเอียดสินค้า

แบบหล่อทรงกระบอก

เป็นแบบหล่อคอนกรีตเพื่อนำตัวอย่างคอนกรีตที่ได้ไปทำการทดสอบหาค่าความแข็งแรง

Description

  1. แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด 150×300 มิลลิเมตร
  2. ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไสเรียบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
  3. สามารถแยกออกได้ และประกอบกันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่โดยใช้น็อตขันยึด

 

CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ