แบบหล่อ เหลี่ยม

รายละเอียดสินค้า

แบบหล่อคอนกรีตแบบเหลี่ยม

เพื่อนำตัวอย่างคอนกรีตที่ได้ไปทำการทดสอบหาค่าความแข็งแรง

Description

  1. แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150x150x150 มิลลิเมตร
  2. ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไสเรียบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
  3. สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่โดยใช้น็อตขันยึด
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ