Reflectorless RUIDE RQS

รายละเอียดสินค้า

RUIDE: RQS

 • กล้องสำรวจ Total Station ชนิดวัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน ได้ไกลถึง 1000 เมตร
 • ใช้เป้าปรึซึม วัดได้ไกล 5000 เมตร
 • ความเร็วในการวัดระยะ 0.5 วินาที
 • เพียงพอร์ต  USB 2.0 ก็ทำงานทั้ง รับ-ส่งข้อมูล รวมถึงการอัพเดตเฟิร์มแวร์
 • เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความดันอากาศ ทำงานอัตโนมัติ  จะตรวจจับอุณหภูมิโดยรอบและความดันอากาศ จากนั้นคำนวณค่า PPM และแก้ไขผลการวัดระยะทางแบบเรียลไทม์
 • Lightning Measure  ช่วยให้ใช้ฟังก์ชั่นการวัดระยะทางที่รวดเร็วเพียงเสื้ยวนาที  หลังจากเล็งไปที่เป้าหมาย โดยไม่ต้องดูที่หน้าจอและค้นหาตัวอักษรบนแป้นพิมพ์  หลีกเลี่ยงการสั่น ที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ใช้งานกดบน แป้นที่หน้าจอ
 • ช่วยให้งานสำรวจทำได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล

Description

 1. ระบบกล้องเล็ง
 • ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทาง ประกอบอยู่ในตัวเดียวกันและอยู่ในแกนเดียวกัน
 • เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเท่ากับ 45 มิลลิเมตร
 • กำลังขยายเท่ากับ 30 เท่า
 • ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดาหรือ 26 เมตรที่ระยะ 1,000 เมตร
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.5 เมตร
 • ตัวกล้องถอดจากฐานกล้องได้
 • ความไวระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 • ความไวระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 • กล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) มีกำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

       2. ระบบการวัดมุม

 • เป็นระบบ Absolute Encoding หน่วยวัดเป็น องศา, ลิปดา, ฟิลิปดา และแสดงผลบนจอ Graphic LCD 160 x 90 dots พร้อมไฟส่องสว่าง ทั้งสองหน้าจอของตัวกล้อง
 • เลือกการแสดงความละเอียดของมุมราบและมุมดิ่ง 1/ 5 และ 10 ฟิลิปดา
 • ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) 2 ฟิลิปดา
 • มีระบบ Compensator เพื่อชดเชยความลาดเอียงแบบ Dual Axis Liquid Electric มีช่วงการทำงานที่ระยะ ± 4′
 1. ระบบการวัดระยะทาง
 • ในสภาวะอากาศปลอดโปร่ง วัดระยะทางได้ไกล 5,000 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง
 • ในสภาวะอากาศปกติ วัดระยะทาง โดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ไกลไม่น้อยกว่า 600 เมตร
 • แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร
 • ความเร็วในการวัดระยะแบบละเอียด 7 วินาที, ความเร็วในการวัดระยะแบบปกติ 0.5 วินาที
 • ความถูกต้องของการวัดระยะแบบปกติ (Fine Mode) ใช้เป้าสะท้อน ไม่มากกว่า ±(2mm + 2ppm x D)
 • ความถูกต้องของการวัดระยะแบบปกติ (Fine Mode) ไม่ใช้เป้าสะท้อน ไม่มากกว่า ±(3mm + 2ppm x D)
 • ใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติตั้งแต่ –20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส
 • ป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65

      4. ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล

 • จอแสดงผลแบบ Graphic LCD 160 x90 Dots มีไฟส่องสว่างจอแสดงผล พร้อมแผงควบคุมแบบ Alphanumeric  24 ปุ่มทั้ง 2 หน้าจอ
 • ป้อนค่าคงที่ของปริซึมได้ด้วยตัวผู้ใช้งานเอง และมีระบบตรวจจับอุณหภูมิ และความดันบรรยากาศจริงหน้างานได้ (ATMOSense (Auto Sensing)
 • มีระบบบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้อง บันทึกได้ไม่น้อยกว่า 10,000 จุด และรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่าน USB 2.0 Pendrive มีรูปแบบการทำงานแบบไร้สาย Bluetooth 2.1,WT12
 • มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น REM (การหาความสูงจุดใดๆ ที่ไม่สามารถวางเป้าปริซึมได้), MLM (การหาระยะในตำแหน่งที่มีสิ่งกีดขวาง), AREA (การคำนวณหาพื้นที่), Layout: (การกำหนดตำแหน่งที่ต้องการ ), Resection (การหาตำแหน่งพิกัดจุดตั้งกล้องในรูปแบบการเล็งสกัดย้อน), มีโปรแกรมคำนวณงานถนน (Road), Side shot, Offsets, Z-Coordinates, Point to line, Plane offset และ COGO เป็นต้น
 • แบตเตอรี่ชนิดเพิ่มประจุไฟฟ้าได้ Li-Ion สามารถใช้งานได้นาน 16 ชั่วโมง

อุปกรณ์มาตรฐาน RQS Total Station

อุปกรณ์มาตรฐาน

 • กล่องบรรจุกล้อง ทำด้วยวัสดุอย่างดี                 1  กล่อง
 • ขาตั้งกล้อง                                                          1  ชุด
 • ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                       1 ชุด
 • แบตเตอรี่ Li-Ion ชนิดติดที่ตัวกล้อง                 2  ชุด
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว                 1  เครื่อง
 • เป้าชนิดวัดระยะทางได้ 5000 เมตร พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้ง กล่องบรรจุและขาตั้ง                   1 ชุด
 • Pole ขาว-แดง ยาว 2 เมตร เลื่อนขึ้นลงได้พร้อมเป้าวัดระยะ                 1  ชุด
 • คู่มือภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ                 1  เล่ม
 • รับประกัน 1  ปี
CIG บริษัทซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด-เครื่องมือสำรวจ-กล้องวัดมุม-กล้องระดับ-กล้องระดับดิจิตอล-กล้องวัดระยะ-กล้องสำรวจ